Hazır Giyim Endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yenilikçi çözümler sunuyoruz !

Operasyon Analizden Maliyete...

Tasarım aşamasında modellerin operasyonları MTM metodu ile analiz edilerek üretim proseslerinin Standart Dakika Değerleri (SMV - Standart Minute Value) hesaplanır ve kurumsal bir maliyetlendirme standardı oluşturulur.


Hat Optimizasyonundan Operasyon ve Model Planlamaya...

Sipariş modelleri, ilgili üretim birimleri ve hatlarına rotalandıktan sonra, üretim hatlarının dakika kapasitelerine göre hat optimizasyonu yapılır. Yapılan hat optimizasyonu referans alınarak, operasyon detayında model planlaması oluşturulur.


Model Planlamadan Üretim Takibe...

Hatlarda çalışan operatörlerin anlık üretim verileri, kalite göstergeleri ve makinelerin kayıp zamanları takip edilir.


Çalışan Verimliliğinden "Kazan&Kazan" Modeline...

Çalışanların verimliliği analiz edilerek Bonus Sistemi ile "Kazan&Kazan" modeli kurulur.


Analizden Üretim Yönetimine Dinamik Raporlar...

Plan / Fiili karşılaştırmalarının yapıldığı anlık dinamik raporlar oluşturulur.